O Firmie

Pracownia geologiczna Geosolis powstała w 2014 r, głównym zakresem działalności są przede wszystkim badania geotechniczne i geologiczne. Właściciel firmy Maciej Bałys posiada kilkuletnie doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w terenie (przy takich inwestycjach jak wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod budowę autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn, farmy wiatrowe) jak i w biurze przy sporządzaniu dokumentacji, posiada również doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium drogowym.

Oferta

Oferta firmy Geosolis w zakresie geologii i geotechniki:


Wymienione badania zakończone są opracowaniem dokumentacji w oparciu o wiercenia i sondowania dynamiczne gruntu, jak również niezbędne badania laboratoryjne. Badania wykonujemy własnym sprzętem wiertniczym w skład którego wchodzą m.in.: wiertnica ręczna, wiertnica mechaniczna umieszczona na przyczepie, sonda DPL, sonda SLVT (dla gruntów spoistych), penetrometr stożkowy, ścinarka obrotowa. Badania gruntów wykonane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463),

Sprzęt

Badania wykonujemy własnym sprzętem wiertniczym w skład którego wchodzą m.in.: wiertnica ręczna, wiertnica mechaniczna umieszczona na przyczepie, sonda DPL, sonda SLVT (dla gruntów spoistych), penetrometr stożkowy, ścinarka obrotowa.

Moja praca - galeria

Kontakt

Pracownia geologiczna Geosolis Maciej Bałys
ul. Jasna 26/10
40-117 Katowice
tel.kom. 694188018
maciej.balys@gmail.com

NIP 5511760140
REGON 243573101